Ga naar ...

logo TOC » Akoestiek

 

.

.

.

.

Scheidingswanden
Scheidingswanden
Terioplus akoestische panelen
Scheidingswanden
Terioplus akoestische panelen
Terioplus akoestische panelen
Terioplus akoestische panelen
Terioplus akoestische panelen
Scheidingswanden
Scheidingswanden
Scheidingswanden
akustik-buero-terioplus-deckenabsorber-rund-lackiert-01-hb
Scheidingswanden
akustik-buero-terioplus-stellwand-callcenter-hb
akustik-buero-terioplus-baffel-doppel-hb
akustik-buero-terioplus-wandabsorber-hotellobby-hb
akustik-buero-terioplus-maxipanel-01-hb
Scheidingswanden

Akoestiekverbetering

Als omgevingsgeluid hinderlijk wordt! Herkent u dit?

 • slechte verstaanbaarheid
 • stress
 • stemverheffing
 • omgevingsgeluid
 • prikkelbaar gedrag
 • vermoeidheid
 • achteruitgaande prestaties
 • concentratieproblemen
 • verveling
 • hoger ziekteverzuim
scheidingswanden cave akoestische zitbank akoestische panelen

Wat is de oorzaak en wat is het gevolg? Akoestiek is niet afgestemd op het gebruik en de toepassing van de betreffende ruimte! Vaak heeft dit een negatieve invloed op het gedrag en de gezondheid van de mensen die veel tijd doorbrengen in deze ruimtes om te werken, studeren, herstellen, wonen of recreëren. Het probleem van overmatig geluid wordt vaak over het hoofd gezien en tast ongemerkt het welbevinden van mensen aan.

Terioplus akoestische panelen

.

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de akoestiek en bedenken voor elk project een passende oplossing, afgestemd op de wensen van de gebruikers. Wat heeft dit voor invloed op het nieuwe werken? Op kleine en middelgrote kantoren zien wij een verschuiving en blijkt dat we met steeds meer mensen in één grote ruimte (kantoortuin) samenwerken. Dit heeft met het oog op de onderlinge communicatie veel voordelen, maar de ruimte leent zich er niet altijd voor.

Terioplus akoestische panelen

.

Een vaak gehoorde klacht is dat het een negatief effect heeft op de werknemers, ten gevolge van geluidshinder en -overlast van telefoonverkeer, printers of overleg wat gevoerd wordt. Een aanzienlijke groep van de kantoorwerkende bevolking heeft een rustige omgeving nodig om zich vooral goed te kunnen concentreren op zijn of haar werkzaamheden.

Hoe wij dit oplossen?

Neem contact op!

Terioplus akoestische panelen
 

Wist u dat:

 • geluid een golfbeweging is en door het menselijk oor waarneembare vibraties zijn?
 • geluid zich in de lucht voortplant met een snelheid van ongeveer 343 meter per seconde ofwel 1234,8 km/u?
 • geluidsabsorptie de conversie is van geluidsenergie naar warmte?
 • geluidsisolatie de weerstand is van een substantie, materiaal of constructie tegen het doorlaten van geluid?
 • geluidshinder een subjectieve ervaring van personen is waarbij geluid als onbehaaglijk en/of belemmerend ervaren wordt?
 • lawaai ook een aantal synoniemen heeft, zoals bijv. rumoer, drukte, herrie, kabaal, opschudding, tumult, spektakel en tekeergaan?
 • geluidstrillingen alleen door het menselijk oor hoorbaar zijn met een frequentie tussen ca. 20 en 20.000 Hz.? Bij het ouder worden gaat het gehoor voor hoge tonen achteruit. Bij veel volwassenen is de bovengrens om geluid waar te nemen gedaald tot ca. 15.000 Hz.
 • de aarde een constante brom genereert? Die brom ligt tussen de 2 en 7 mHz (milihertz).
 • frequentie wordt uitgedrukt in hertz? Dat is het aantal trillingen per seconde.
 • hertz ook een gerenommeerd autoverhuurbedrijf is?
 • decibel, afgekort tot dB, een logaritmische schaal is om verhoudingen mee aan te duiden? En de decibel zijn naam dankt aan de bel (meervoud bels, genoemd naar Alexander Graham Bell)? Eén decibel is namelijk één tiende van een bel.
 • de pijngrens van een mens rond de 130 dB ligt? Dit is het geluid veroorzaakt door een straalvliegtuig dat op korte afstand staat.
 • het gehoor van vrouwen op hogere leeftijd aanzienlijk beter is dan dat van mannen? Dit wordt ten dele veroorzaakt doordat mannen ruwweg aan meer lawaai worden blootgesteld tijdens hun leven.
 • de gehoordrempel van sommige dieren, zoals die van een hond bijvoorbeeld, lager is dan die van de mens? Honden kunnen vooral bij hoge frequenties beter horen.
 • spraakverstaanbaarheid het niveau is waarop een luisteraar een spreker kan verstaan en dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft?
 • galm ontstaat door herhaalde reflecties van geluidsgolven tegen muren, wanden en objecten? Een echo daarentegen, ontstaat door slechts één enkele reflectie.
 • ‘echo’ een term is afkomstig uit de griekse mythologie? De figuur Echo had de gewoonte om onophoudelijk te praten.
Terioplus akoestische panelen

.

Open chat
Heeft u vragen?
Hallo,
Kan ik u ergens mee helpen?