Ga naar ...

logo TOC » Akoestiek » Akoestiekmeesters

[ezcol_1half]

Akoestiekmeesters

logo akoestiekmeesters

Uit onderzoek blijkt dat we met steeds meer mensen in één grote ruimte samenwerken. Hierdoor is sneller overleg mogelijk en dat heeft een positieve werking op de teamsfeer. Het heeft echter ook een behoorlijk negatief effect in de vorm van geluidshinder en -overlast door telefoonverkeer of overleg dat gevoerd wordt. Dit heeft een nadelige invloed op het concentratievermogen en is funest voor de effectiviteit en productiviteit.

Een stille werkplek verhoogt de efficiency en gemoedstoestand. Een goede geluidsdemping zorgt voor minder hoofdpijn en meer concentratievermogen en kan de akoestiek aanzienlijk verbeteren. Wij kennen de problemen die geluidshinder en overlast veroorzaken en kunnen u adviseren met passende producten omtrent het verbeteren van de akoestiek. Hiervoor gebruiken wij wand- en plafondpanelen waarbij we functionaliteit met design combineren.

Vraag nu een offerte aan!

[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]

Wist u dat:

 • geluid een golfbeweging is die door ons oor waargenomen wordt?
 • geluid zich met een snelheid van ca. 343 meter per seconde ofwel 1234,8 km/u voortbeweegt?
 • geluidsabsorptie de vertaling is van geluidsenergie naar warmte?
 • geluidsisolatie de weerstand is van materie tegen het doorlaten van geluid?
 • geluidshinder een persoonlijke ervaring van mensen is waarbij geluid als onprettig ervaren wordt? En dat hinderlijk geluid ook wel herrie wordt genoemd?
 • lawaai synoniemen kent als rumoer, drukte, herrie, kabaal, opschudding, tumult, spektakel en tekeergaan?
 • geluidstrillingen uitsluitend door ons oor waarneembaar zijn met een frequentie tussen ca. 20 en 20.000 Hz.? Bij ouderdom gaat het gehoor voor hoge tonen achteruit. Bij menig volwassene is de bovengrens om geluid waar te kunnen nemen, gedaald tot ca. 15.000 Hz.
 • de aarde een constante brom veroorzaakt? Die brom ligt tussen de 2 en 7 mHz (milihertz).
 • frequentie wordt uitgedrukt in hertz? Dat is het aantal trillingen per seconde.
 • hertz ook een autoverhuurbedrijf is?
 • decibel, afgekort tot dB, geen eenheid is, maar een logaritmische schaal om verhoudingen mee uit te drukken? De decibel dankt zijn naam aan de bel (meervoud bels, genoemd naar Alexander Graham Bell)? Eén decibel is exact één tiende van een bel.
 • de pijngrens van een mens bij ca. 130 dB ligt? Dit is het geluid van een straalvliegtuig in nabijheid.
 • het gehoor van oudere vrouwen beduidend beter is dan dat van mannen? Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat mannen in hun leven doorgaans aan meer lawaai worden blootgesteld.
 • de gehoordrempel van bepaalde dieren, zoals die van een hond, lager is dan die van de mens? Honden kunnen met name bij hoge frequenties significant beter horen.
 • spraakverstaanbaarheid de mate is waarin een luisteraar een spreker kan verstaan en dat een goed verstaander slechts een half woord nodig heeft?
 • galm veroorzaakt wordt door herhaalde reflecties van geluidsgolven tegen wanden en objecten? Dit in tegenstelling tot een echo, die ontstaat door slechts één reflectie.
 • ‘echo’ een figuur uit de Griekse mythologie is die de gewoonte had om onafgebroken te praten?

[/ezcol_1half_end]

Open chat
Heeft u vragen?
Hallo,
Kan ik u ergens mee helpen?