Ga naar ...

logo TOC » Akoestiek » Scholen

Akoestiek verbeteren Scholen

Ook op scholen speelt akoestiek een cruciale en doorslaggevende rol. Wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs, wijst uit dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de akoestiek van een klaslokaal enerzijds en de prestaties van leerlingen en leraren daarin, anderzijds.

Een degelijke akoestiek heeft een gunstige invloed op de interactie tussen leraar en leerling. Zo’n akoestiek zorgt voor een rustige en ontspannen omgeving die mensen aanmoedigt om aan activiteiten en discussies deel te nemen. Eenvoudige elementen die de akoestiek van een lokaal verbeteren zorgen voor een ‘deken van rust’ omdat de noodzaak elkaar te moeten overstemmen, verdwijnt.

Het gevolg daarvan is dat leerlingen minder rumoerig reageren en dat leerkrachten en onderwijzers zich vocaal gezien, minder hoeven in te spannen. Een leraar kan bovendien makkelijker vaststellen waar geluiden in de klas vandaan komen. Een verbeterde of herstelde akoestiek op school resulteert erin dat leerlingen de lesstof beter opnemen, de lessen minder snel verstoord of onderbroken worden, de sfeer in de klas rustiger is, leerprestaties omhoog gaan en het stressniveau voor zowel leraar als leerling, daalt.

Vraag nu een offerte aan!

Open chat
Heeft u vragen?
Hallo,
Kan ik u ergens mee helpen?